Hortus Magicus 2022

Jednotný vizuální styl barokního festivalu v Kroměříži

Festival barokní kultury v kroměřížské Podzámecké zahradě i letos okouzlí programem, který vtahuje do radovánek našich předků. Barokní hudba a tanec, divadlo čerpající z původních raně novověkých her i antických bájí a dobové hry pro děti i dospělé – to vše již neodmyslitelně patří k festivalu Hortus Magicus. 

V jednotném vizuálním stylu se odráží téma "Za zrcadlem - Bytí člověka je jako odraz na vodní hladině, vzdálený často reálnému životu. Neb pod vodní hladinou se odehrává mnohé, jen ne to, co vidíme v jejím odraze".