Milada Schmidtová - Válečný cyklus

Grafický návrh, předtisková příprava a tisk publikace

K osobnostem spjatých se Školou umění Zlín patří i malířka Milada Schmidtová (1922-2015). Vystudovala Baťovu obchodní akademii a skrze tvůrčí začátky ve Zlíně se seznámila s okruhem umělců Školy umění, včetně Václavem Chadem. Během svého pobytu ve Zlíně vytvořila v roce 1944 unikátní kresebný Válečný cyklus, který zahrnuje 21 figurálních perokreseb