Prostor Zlín

Prostor Zlín je odborný časopis zaměřený na výtvarné umění, design, architekturu a poezii.

Odborný časopis s více jak dvacetiletou historií. Vychází čtvrtletně a jeho vydavatelem je Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, která při přípravě spolupracuje s předními českými i slovenskými umělci, kurátory a dalšími odbornými pracovníky galerijních institucí.

Stěžejním tématem Prostoru je výtvarné umění, tradičně se zvláštním zaměřením na současnou tvorbu a galerijní sbírkotvornou i výstavní praxi. Důležité postavení v jeho obsahové skladbě zaujímají moderní architektura a design, ale věnujeme se také památkové péči, užitému umění, urbanismu. Značné pozornosti se už od roku 2004 na stránkách periodika těší i slovenské výtvarné umění. Ve spektru pozornosti zůstává historie, zejména historie vědy a umění. Další rubriky se věnují galerijní pedagogice (edukační a animační programy ve specifickém prostředí obrazáren) a poezii. 

V roce 1996 získal časopis od Českého institutu informačního designu Uznání za kvalitní grafický design. Jeho dnešní podoba se snaží více přiblížit myšlení a vizuálnímu vyjadřování mladší výtvarné scény. Vedle recenzí, rozhovorů s umělci, prezentací uměleckých sbírek anebo výstav napříč Českou republikou přinášíme pravidelné výběry poezie, moderní vizualizace i příběhy obrazů.