Edice Projekty Zlín

Tři publikace k architektonickým projektům zlínských veřejných prostor

Koncepce publikace: STUDIO 6.15, s.r.o., Zlín, oddělení urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína
Texty: MUDr. Miroslav Adámek, Mgr. Eva Štauderová, Mgr. Aleš Dufek, Mgr. Pavel Jungmann, oddělení urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína,
autoři soutěžních návrhů a porota soutěže
Fotografie: oddělení urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína
Historické fotografie a reprodukce: Státní okresní archiv Zlín – Klečůvka, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 
archiv Útvaru hlavního architekta – pozůstalost Ing. arch. Pavla Nováka
Výkresy a vizualizace: autoři soutěžních návrhů
Grafické řešení publikace: Zdeněk Macháček
Předtisková příprava: STUDIO 6.15 s.r.o. Zlín
2011

Vydalo statutární město Zlín