Sláva zlínského sportu

Publikace o historii zlínského sportu od začátku v 19. století až po současnost

Autor: Yvona Činčová
Odpovědný redaktor: PhDr. Antonín Sobek
Vydalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Grafický design publikace: Zdeněk Macháček
Realizace publikace: STUDIO 6.15 s.r.o. Zlín
Digitalizace předloh: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Zlín 2011