Expozice - Pernštejnská rezidence - Pardubice

Grafické řešení expozice ve Východočeském muzeu v Pardubicích.

Vydejte se do časů pozdní gotiky a ranné renesance! Tehdy pardubický zámek a okolní město sloužily jako hlavní rezidence nejbohatšího šlechtického rodu v Čechách a na Moravě – pánů z Pernštejna. Během sedmi desetiletí (1491–1560) se na pardubickém zámku vystřídaly tři generace pernštejnského rodu. Zámek procházel zásadními přestavbami, kterými se zdokonalovaly dvě jeho základní funkce: byl pohodlným reprezentačním sídlem nejbohatší šlechtické rodiny a zároveň sloužil i jako nedobytná pevnost.