Výstava v Baťově mrakodrapu 8. etáž

Stálá výstava v 8. etáži

Výstava je členěna do dvou tematických částí

Ředitelna firmy Baťa
Prostory ředitelny v 8. Etáži budovy byly v letech 1939-1945 „mozkem“ světové obuvnické organizace Baťa. Firma byla v tomto období, poznamenaném okupací českých zemí a druhou světovou válkou, vedena skupinou ředitelů soustředěných kolem šéfa podniku Jana Antonína Bati. Šlo o tým spolupracovníků zděděný po zakladateli firmy Tomáši Baťovi, který byl sestaven s jeho příslovečným šestým smyslem poznat schopnost lidí a umožnit jejich růst. Spolu se členy Baťova týmu představuje expozice ve druhé části ukázku toho, co bylo výsledkem jejich pozoruhodného systému řízení: kromě růstu Zlína a světové obchodní sítě Baťa to byly zejména zlínské satelity v řadě zemí světa. Smělá prostorová expanze nemohla zůstat nepovšimnuta tehdejšími vizionáři mezi urbanisty a architekty.

Ideální město firmy Baťa
Pronikání do řady oborů, typické pro firmu Baťa, se dotklo i stavby měst. Jejich řešení vycházelo z baťovské organizace práce založené na přesném systému – plánu. Je prostoupeno sociálními idejemi Tomáše Bati, shrnutými v jeho testamentu: každé podnikání, jež vědomě neslouží veřejnosti, musí nutně zajíti. Jeho vize ideálního průmyslového města se rodila postupně při rozvoji Zlína. Architekt F. L. Gahura v něm vytvořil v úzlém vztahu ke krajině předobraz všech dalších baťovských měst.

Grafický design výstavy: Zdeněk Macháček, STUDIO 6.15